Ankieta - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie, ul. Sandomierska 15, 27-530 Ożarów, KRS:0000468493,

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. podjęcia działań polegających na przesłaniu drogą e-mailową kodu rabatowego na podstawie uprzednio udzielonej przez wypełniającego ankietę zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

3.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do poprawnego uzupełnienia ankiety jakości produktów i usług.

4. Dane osobowe wskazane w ankiecie zostaną przekazane do administratora przez osobę wypełniającą ankietę oraz obejmują następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail.

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany prawem, po tym czasie dane osobowe będą usunięte.

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

10.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.